BƠM CHÌM TSURUMI PN

Bơm Chìm Tsurumi
máy bơm 
nước Tsurumi Nhật bản
 

Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát